skip to Main Content
Esmee Sikkema

Esmee Sikkema

Onderwijsassistent

Ires Kleefstra

Ires Kleefstra

Onderwijsassistent

Gerdi Kroesbergen

Gerdi Kroesbergen

Leerkracht groep 5/6A
Genieten! Dat is wat ik voor de klas doe.
Genieten van de opmerkingen van een kind.
Genieten van de mooie dingen die ik zie. Genieten van de ontwikkelingen die ik bij de kinderen zie.
Genieten van prachtige kinderen die door God uniek geschapen zijn!
Fijn om dat op deze positief christelijke school en binnen dit mooie team te mogen doen.

Esther Merkus

Esther Merkus

Onderwijsassistente

Johannes Leeverink

Johannes Leeverink

Leerkracht groep 8
Mijn doel is dat ik de kinderen zie en dat ik ze mee kan nemen in het leren over het leven in deze wereld, zowel in ontwikkeling van kennis en vaardigheden als in het ontwikkelen van hun eigen persoonlijkheid.
Naast het aanleren van deze kennis gaat de bijbel dagelijks open en mag ik de kinderen dagelijks vertellen vanuit Gods woord.
Wat fijn om samen dit te mogen doen op een school met een fijn team collega’s en betrokken ouders!

Alinda Vellema

Alinda Vellema

Intern begeleider
Onze leerlingen zijn kinderen met allemaal hun eigen talenten en ondersteuningsbehoeften. Aan ons als schoolteam om die te zien en daarbij aan te sluiten door het geven van goed onderwijs. Alle leerlingen verdienen gelijke kansen, daar voel ik mij verantwoordelijk voor.

Marten van der Es

Marten van der Es

Directeur. Het leiding geven aan het team van het kindcentrum doe ik met veel liefde. In eerste instantie voor de kinderen die we onder ons dak welkom heten. Ik ben blij met het betrokken team van deskundige leerkrachten, pedagogisch medewerkers en onderwijsondersteuners waarmee we De Verbinding tot een veilige plek voor iedereen maken.

Heidy Rozema

Heidy Rozema

Leerkracht groep 6B/7, bovenbouwcoördinator
Sinds een jaar of 6 ben ik werkzaam op De Verbinding.
Met veel plezier geef ik les aan de kinderen van de bovenbouw.
Het is mooi en waardevol om de kinderen een stukje te begeleiden in hun ontwikkeling.
Daarbij vind ik het erg belangrijk om het kind als geheel te zien en niet enkel te focussen op leerprestaties.
Elk kind ook daadwerkelijk zien en het laten leren in een veilige en fijne leeromgeving.
Elk kind heeft talent, en dat tot z’n recht te laten komen is een prachtige uitdaging.
De dagopeningen vind ik ook enorm waardevol.
Elk kind is geliefd door God, wat betekent dat, wat hoort daar wel en niet bij.
We mogen de kinderen vertellen over Hem en voorleven hoe het leven met Hem eruitziet!

Henrieke Tolsma

Henrieke Tolsma

Leerkracht groep 6B/7
Op het moment van schrijven leerkracht in de bovenbouw.
Een veilige en leerzame omgeving creëren voor de leerlingen is mijn doel.
Ik hoop dat de leerlingen als ze naar huis gaan denken: ik mag er zijn en het was een mooie dag waarop ik weer iets heb geleerd.
Het is fijn om in een team te werken waar de betrokkenheid groot is, we samen verantwoordelijk zijn voor onze leerlingen en dat vanuit de christelijke identiteit vorm geven met elkaar.

Fokje de Jong

Fokje de Jong

Leerkracht groep 5/6A
Anti-pestcoördinator en KIVA contactpersoon.
Al heel wat jaren geniet ik van het bruisende leven op de basisschool.
Ik heb inmiddels bijna alle groepen doorlopen: van groep 1 t/m groep 7.
Ik vind het mooi om te zien hoe kinderen zich ontwikkelen en ik vind het mooi om kinderen hierbij te helpen
Ik hoop kinderen vertrouwen en liefde te bieden en het gevoel te geven dat ze ‘gezien’ worden en zo een persoonlijke band met hen op te bouwen.
Erg fijn vind ik het om dit op een christelijke school te doen, met collega’s die dezelfde identiteit delen.
Samen op weg, met en door Zijn liefde!

Lucienne Welfing

Lucienne Welfing

Leerkracht groep 8 en plusklas

Tinie van der Woude

Tinie van der Woude

Leerkracht groep 3/4, onderbouwcoördinator, rekencoördinator
Met plezier geef ik les aan de leerlingen van groep 3 en 4.
De lees- en schrijfontwikkeling maken een grote spurt en is boeiend om te volgen.
Het praten met de kinderen, ontdekken van hun talenten en deze inzetten in het leerproces is een mooie zoektocht en werkt motiverend.
Muziek maken is wat ik graag doe en het is fijn dit regelmatig te kunnen toepassen in mijn werk.
Ook om zo samen de lof te brengen aan onze Heer.

Tjitske Boeve

Tjitske Boeve

Leerkracht groep 1/2

Ina de Heer

Ina de Heer

Leerkracht groep 1/2
Lesgeven in de onderbouw is prachtig.
Het is heel mooi om de spontaniteit van kinderen te ervaren.
Dit op een christelijke school te mogen doen, is heel waardevol.
Vaak denk ik eraan dat in de Bijbel staat “Geloof als een kind”.
Na het vertellen van het Bijbelverhaal is het genieten dat de kinderen dit vaak in hun eigen woorden terug kunnen vertellen.
Samen zingen doe ik ook heel graag.
Kinderen van God mogen begeleiden, stimuleren, motiveren en een band met ze opbouwen.
Dit allemaal in een fijne sfeer en samen met ouders.

Marianne Bijlsma

Marianne Bijlsma

Leerkracht groep 3/4
Ik werk met veel plezier op basisschool ‘De Verbinding’.
Aan deze groep lesgeven is geweldig om te doen, ik geniet van de puurheid en het enthousiasme van de kinderen.
Het leren lezen is een ware ontdekkingstocht, ik vind het mooi om ze hierin te mogen begeleiden.
De lesstof bied ik graag op een speelse manier aan, passend bij een thema.

Ik mag de kinderen doorgeven dat ze uniek door God geschapen zijn met eigen gaven en talenten.
Als leerkracht wil ik vertrouwen naar de kinderen uitstralen door ze de ruimte te geven en een persoonlijke band met ze op te bouwen.
De basis om verder te komen in hun eigen leerproces.
Het is een voorrecht om hier onderdeel van te mogen zijn.
Ook mag ik de kinderen meegeven dat ze een liefdevolle Vader hebben die voor ze zorgt en waar ze op mogen bouwen!
Eunice Stichter

Eunice Stichter

Onderwijsassistente

Wilma Siegersma

Wilma Siegersma

Onderwijsassistente

Marja Veenema

Marja Veenema

Administratie

Back To Top